top of page

高度: 約7英寸(178 毫米)高

材質: ABS、POM、PVC、鋅合金和金屬零件

 

產品內容

特點:

 • 孩之寶官方授權
 • ~48個可動關節
 • 鋅合金和金屬部件

 

配件:

 • (1) 個離子噴射器
 • (1) 把能量斧
 • (1) 個原能矩陣
 • (5) 對可互換手: (1) 對姿勢手, (1) 對拳頭, (1) 握斧手,一 (1) 握爆破器手,以及( 1) 持原能矩陣手。

 

Threezero 官網資料 

https://www.threezerohk.com/zh-hant/product/transformers-mdlx-optimus-prime/

Threezero MDLX Optimus 柯柏文

HK$630.00 Regular Price
HK$586.00Sale Price
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page