top of page

訂金 HKD 100

 

截單 2022年1月3日

出貨 2022年1月

 

高度 18cm

材質 合金, ABS, PVC

 

產品內容

• 主體 

• 互換戰損甲 18件

• 互換手型 1式

• 長矛

• 盾牌

• 飛索

 

Sky X Studio 宇宙騎士 Tekkaman Blade 合金可動人偶

HK$1,139.00 Regular Price
HK$1,080.00Sale Price
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page