top of page

1:本次新品預售兩周,預售之後停止接單,不再接受訂單提報。

2:本次新品針對車頭、車廂均有限量車牌號,且車頭車廂的車牌號一致,車牌號的順序與下單時間關聯。

3:本次新品贈送收藏金幣

4:擎天柱旗艦版車頭停產,不再進行生產。官方發布產品停產公告函

 

https://www.youtube.com/watch?v=EwcNLzMSEhg

 

Robosen TRAILER KIT 自動變形 貨櫃

HK$6,500.00 Regular Price
HK$6,250.00Sale Price
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page