top of page

 

全英文版本

 

參考片: 

https://www.youtube.com/watch?v=a0SEYM9jHVg

https://www.youtube.com/watch?v=vgBK5-qMOyg

 

產品材質:PVC ABS 合金

產品尺寸:50cm

 

備注:

這是前所未有的全自動變形的擎天柱智能機器人!由孩之寶和樂森機器人聯手歷時數年打造的跨時代產品。

它由60顆微型芯片、27個高性能伺服電機以及全身5000多個零件組合而成。

可以實現人、車自動變形與運動,全身所有關節可編程、可連接雲端更新程序與內容,以及搭載app和語音兩種控制方式,體驗真正擁有生命的擎天柱!

ROBOSEN 樂森 擎天柱 機器人 自動變形 變形金剛 孩之寶 英文版 [2022Q2]

HK$7,000.00Price
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page