top of page

訂金 HKD 100

 

截單: 2024年

出貨: 2024年Q4

 

高度: 22cm

材質: 合金, ABS, PVC

 

產品內容:

三一萬能俠二號 本體

鑽頭導彈特效部件 (各四個)

鑽頭導彈特效連接部件

鑽頭用入侵者特效部件 (共兩種)

入侵者效果部件 (共六種、各二個)

入侵者效果連接部件(二十四個)

噴射效果部件 (共四種、各二個)

地面突破用下半身

地面突破用台座

地台

支架

 

POSE+ METAL HEAT 系列 三一萬能俠二號 (世界最後之日ver.)

HK$1,180.00Price
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page