top of page

訂金 HKD 100

 

截單 2022年4月30日

出貨: 2022年第二季

(首批派貨量預計極少, 最終廠方點分發數量次序等, 本小店完全被動, 心急者請三思三思三思!!!!

不接受類似 "見出面有貨, 我想取消訂單退訂" 呢D原因 )

 

高度: 29cm

材質: 合金, ABS, PVC

 

官方定價 RMB 710

MOSHOW 梵天丸 MCT-J03 先祖效應 合金 成品

HK$920.00Price
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page