top of page

訂金 HKD 100

 

截單: 2022年7月12日 (或額滿即截, 廠方未必有足夠數量分配)

出貨: 7月尾 

 

高度: 18.5cm

材質: ABS, PVC


1. Figure
2. Hand Claws
3. Manual
4. Bio card

MMC TFCON 2022 會場限定 R-46A Vexo Prominon Alternative 藍蝙蝠

HK$680.00Price
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page