top of page

高度 28cm

材質 合金, ABS, PVC

全身金屬塗裝

 

產品內容 

Hurricane/颶風變形主體  X 1
目標戰士  X 1
武器A  X 1
武器B  X 1
替換臉 X 3 
武士頭雕 X 1
武士頭雕替換尖角 X 1
武士長刀 X 1
武士短刀 X 1
左側腿部護甲 X 1
右側腿部護甲 X 1

 

 

 

MH-01 Hurricane 颶風 KO FT-29

HK$580.00Price
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page