top of page

產品名稱:黑旗計劃

產品高度:頭頂到腳掌約 26公分
使用材質:ABS, PVC, PA, POM, Die-cast
產品重量:約  0.5 KG


產品配置:
合金骨架成品主體 x 1

背包 x 1
全覆蓋裝機械鬥篷 x 1

X型推進器 x 4
雀屏碎擊弩 x 1                            

光束軍刀(兼作加農炮)x 2
光束盾(兼作烙鐵標識器)x 2      

大型光束刀x 1
光束來復槍x 1

ZAN BUSTER(由大型光束刀+光束來復槍組合成)x 1
村正狂刀x 1

立場發生器x 2

黑旗計劃 合金 YY-03A 白色 S1 (舊DH-03A)

HK$600.00Price
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page