top of page

訂金: HKD 50 

 

截單: 2022年3月31日  (或額滿)

出貨: 2022年Q3

 

高度: 18CM

材質: ABS, PVC, 少量合金

 

內容物:

G1風格頭雕x1 ,G1風格風鏡頭雕x1,張嘴替換臉x1,替換手型x7 ,替換軟胸x1,G1風格手槍x1,大劍x1,透明箭x1,連接件x1。

CDL CDL-01 RC G1風格 阿爾西 阿爾茜 MP比例

HK$550.00Price
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page