⭕️$1590
⭕️(訂金: $100)

截單:隨時
到貨:農曆年後

高度:25 cm
材質: 合金+ABS

**同天元一樣,預計會大cut單,先訂先排,按落訂金期計算, 如最終cut單排唔到會原訂退還, 不便之處, 敬請原諒**

CCSTOYS 真魔神ZERO 暗黑 大將軍 25cm 合金成品

HK$1,590.00Price
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  weijiang.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  10845692_803102696402047_228837644468451
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png