top of page

訂金 HKD 50 

 

截單: 2022年6月30日 (預訂附送特典, 過後未必會有)

上市: 2022年7月15日 

 

高度: 17cm

材質: ABS、PA、PC、Metal、橡膠輪胎

 

產品塗裝    全身金屬塗裝

 

配件清單    Acousticwave/情報官主體  X 1
    主武器微衝 X 1
    機器狗X 1
    機器狗導彈X 2
    激光鳥X 1
    產品說明書X 1

 

預訂特典
    激光鳥(隱形版本)X 1
    機器狗(隱形版本)X 1
    機器狗導彈(隱形版本)X 2
    觸手X 1
    連接觸手替換車頭燈(左)X 1
    連接觸手替換車頭燈(右)X 1

魔魂志 MH-02 Acousticwave 情報官

HK$440.00Price
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page