top of page

訂金 HKD 100

 

截單: 2022年7月30日

出貨: 2022年第4季

 

高度: 26cm

材質: 合金, ABS, PVC

 

配置:
修羅主體*1
六臂背包*1
修羅眾*2
武器*4
弓*1
箭*2
替換手*5對
蓮花底座*1

 

參照六道之一的阿修羅,產品外形設計緊抓修羅多臂、身高如山的特點,背包可同時搭配六款手型持不同武器和法寶;赤蓮花底座承載修羅,不甘平靜、驍勇善戰;此次修羅武器設計融入佛教法器特點,整體以金屬玫紅主色調,重現修羅浴血奮戰、勇闖血海的戰鬥形像。

藏道模型CD-06 天末六道之一修羅機甲

HK$1,200.00Price
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page