top of page

商品比例:1/12

高度:165mm
材料:ABS/K-Resin/PVC/電子燈組

 

套裝內容:可組成主體/雙手炮/特效件/地台
配置:眼睛水貼/銀貼紙/說明書/售後卡/手炮燈組X2/頭燈組X1/特效件震動燈組X1/電池10粒
武器:MegaBuster洛克破壞炮/X飛彈連射/X爆裂彈
初回特典:copy-x和zero的頭部正面特寫徽章各一(限量一萬盒,先到先得,售完為止。

御模道 洛克人ZERO COPY-X 艾克斯 拼裝模型

HK$330.00Price
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page