top of page

訂金 $50 

 

初回特典——學生裝


名稱:【蠍子機娘-塞爾凱特】 拼裝版
比例:1/12比例(約16CM高)
材質:ABS

套裝內容:
素體/全裝備狀態*1 、預塗裝臉*3、空白臉*3、水貼*1、支架*1、手型*9、幽靈毒刺、制裁巨鉗*2、線性足炮*8 、JK鞋*1 、紫色後發板件*1(蜘蛛機娘用)、 學生裝*1(初回特典)

御模道 1/12 ATKGIRL 蠍子 機娘 塞爾凱特裝甲 拼裝模型

HK$260.00Price
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page